REATTACH

REATTACH

Wat is ReAttach?

ReAttach therapie is een interventie gericht op het verbeteren van de prikkelverwerking.

Deze therapie wordt sinds 2016 binnen de fysiotherapie ingezet. Deze multimodale interventie kan door meerder disciplines worden gebruikt. Het is een kortdurende en prettige therapievorm.

ReAttach is gericht op het verbeteren in het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijkse leven en er ontstaat meer balans, rust en ontspanning.

Een verminderende prikkelverwerking kan leiden tot verschillende klachten. Gevoelens van angst, depressiviteit, overprikkeling en ernstige vermoeidheid en emotionele en lichamelijke klachten.
Het overzicht houden de concentratie en plannen kunnen dan moeilijker zijn.

Door de prikkelverwerking te verbeteren wordt geleerd om snel en adequaat spanningen en gebeurtenissen te relativeren en verwerken.

Inhoudelijk wordt er gewerkt aan het zelfbeeld in relatie tot de belangrijkste personen in het leven van degene die de behandeling ondergaat.

reheal ReAttach

Voor wie is ReAttach?

reattach mindfullness

ReAttach is geschikt voor mensen met:

  • Centraal neurologische problematiek
  • Overprikkelingsklachten/ hoog gevoeligheid
  • Chronische vermoeidheidsklachten
  • Problemen met aansturen bewegingen of spraak
  • Stress en burn out gerelateerde klachten
  • Hardnekkige negatieve denkers of gedragsproblemen
  • Oncologische patiënten

ReAttach bij kinderen:

Bij ReAttach voor kinderen is er altijd een gezinsinterventie. Het prettige is dat het kind niet uitgebreid hoeft te praten over waar hij/zij last van heeft. Ouder en kind krijgen een gezamenlijke intake maar individuele sessies. Het betrekken van de ouder bij de therapie vergoot het positieve effect van ReAttach. Er wordt gewerkt aan reduceren van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren zowel bij kind als bij de omgeving.

 

ReAttach en Oncologie:

ReAttach therapie kan bij de oncologische patiënt helpen bij b.v. blijvende vermoeidheid, overprikkeling en concentratieproblemen. Ook voor de partner kunnen sessies van ReAttach betekenisvol zijn.

reattach mindfullness

Hoe werkt ReAttach?

Het is een milde en rustige therapie waarbij d.m.v. denk opdrachten en trommelen op de handen oxytocine (geluk hormoon) wordt vrijgemaakt wat de prikkelverwerking stimuleert en zintuigelijke prikkels beter verwerkt.

De therapie is bestaat uit gemiddeld 5 sessies geduurde 3 maanden.

Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten kan er meer nodig zijn. Er wordt in verloop van het traject samen gekeken wat passend is.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact  opnemen met mij.